นิยามที่ดีที่สุด
หมาโคร

ขอให้โคตรเหง้ามึงตาย


ตายไวๆไอ้หน้าหีไล่ด่าพ่อแม่ชาวบ้านตาม youtube
วงดังทาง youtube ขอให้ได้ด่า

หมาโคร

หมูเอเวอร์เรส


ไอ่พวกเบื้องล่าง !!