นิยามที่ดีที่สุด
แหม

/แหฺม/ เสียงที่เปล่งออกมาให้รู้สึกว่าแปลกประหลาดใจ แต่ถ้าคุณเป็นคนเหนือก็อาจจะอ่านว่า /แหมฺ/ ที่แปลว่าอีกแล้ว


ข้าเจ้าจะปิ๊กไปแอ่วเจียงใหม่แหม