ปาล์ม


1

ไฝใหญ่มาก

เธอมีปาล์มที่หน้านะ


เสนอนิยามใหม่

ปาล์ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง