นิยามที่ดีที่สุด
ปาล์ม

ไฝใหญ่มาก


เธอมีปาล์มที่หน้านะ