นิยามที่ดีที่สุด
ปลดอภัย

ไม่โกดแล่ว


ก้ได้! กูปลดอภัย!