ปลดอภัย


1

ไม่โกดแล่ว

ก้ได้! กูปลดอภัย!


เสนอนิยามใหม่

ปลดอภัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง