ปลาทอง


1

สัตว์ชนิดหนึ่งที่....เป็นปริศนา มักใช้ในการด่าคน

มองหน้าหาปลาทองหรอ?


เสนอนิยามใหม่

ปลาทอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง