นิยามที่ดีที่สุด
ปลาทอง

สัตว์ชนิดหนึ่งที่....เป็นปริศนา มักใช้ในการด่าคน


มองหน้าหาปลาทองหรอ?