นิยามที่ดีที่สุด
ปลื้ม

ยังไม่ถึงขั้นชอบ


ปลื้มพี่คนนั้นจัง