ปลาบูดะ


2

ปลาบู่ชนิดหนึ่งอาศัยในลุ่มแม่น้ำโขลง(ที่แปลว่าช้าง)

ปลาบูดะบูดสัตว์ๆ


เสนอนิยามใหม่

ปลาบูดะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง