นิยามที่ดีที่สุด
ปลาบูดะ

ปลาบู่ชนิดหนึ่งอาศัยในลุ่มแม่น้ำโขลง(ที่แปลว่าช้าง)


ปลาบูดะบูดสัตว์ๆ