นิยามที่ดีที่สุด
เปล่าดาย

เหงาโว้ย ไม่เข้าใจหรือไง แบบว่ากูเหงาสุดใจแล้ว


ฉันยืนเปล่าดายอยู่ท่ามกลางคู่รัก