เปล่าดาย


1

เหงาโว้ย ไม่เข้าใจหรือไง แบบว่ากูเหงาสุดใจแล้ว

ฉันยืนเปล่าดายอยู่ท่ามกลางคู่รัก


เสนอนิยามใหม่

เปล่าดาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง