นิยามที่ดีที่สุด
ปลูกมะเขือ

v. - รออย่างมีความหวัง


Jubeat ภาคใหม่จะได้เข้าไทยรึเปล่าไม่รู้ #ปลูกมะเขือรอ