นิยามที่ดีที่สุด
ปล้ำ

คือ เราม่อ ญ ถ้าเค้า ท้องเราก็หนี้


ปล้ำกันเถอะ เธอ