ประเสริฐ


2

ตัวกินไก่ชนิด 1 ที เห้ย ที่ สุดในโลก

ผมเห็นประเสริฐ ลากไก่ไปกินในน้ำ


เสนอนิยามใหม่

ประเสริฐ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง