นิยามที่ดีที่สุด
ประเสริฐ

ตัวกินไก่ชนิด 1 ที เห้ย ที่ สุดในโลก


ผมเห็นประเสริฐ ลากไก่ไปกินในน้ำ