เปิ้ล


1

น่ารัก เฟรนลี่ นิสัยดี น่าถีบ

เปิ้ลน่ารัก จุ๊บุจุ๊บุ


เสนอนิยามใหม่

เปิ้ล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง