นิยามที่ดีที่สุด
ปลาย

ไม่รู้แปลว่าไร แต่คนชื่อนี้ หน้าตาดีทุกคนแหล่ะ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


ปลายน่ารักอร้ะะะะะะ