นิยามที่ดีที่สุด
ปลาโลมิ

ใช้เป็นคำถามว่าปลาโลมาเกิดจากไหน คำตอบก้อคือปิโลมา


ปลาโลมาเกิดจากไหน อ่อ ปลาโลมิ ปิโลมา