ปลาโลมิ


2

ใช้เป็นคำถามว่าปลาโลมาเกิดจากไหน คำตอบก้อคือปิโลมา

ปลาโลมาเกิดจากไหน อ่อ ปลาโลมิ ปิโลมา


เสนอนิยามใหม่

ปลาโลมิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง