นิยามที่ดีที่สุด
ปลาไหล

พวกที่ถึงจับไว้ก็ยังดิ้นที่จะไป


มีเมียอยู่แล้วยังจะไปมีคนอื่นอิก..ไอ้ปลาไหลเอ๊ย !

ปลาไหล

ลื่นมาก จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน


อย่าเอาปลาไหลมาลงที่ฉัน อย่ามาบอกฉันว่าคิดถึงใคร