ปล่อยเลย


1

การทอดทิ้งทุกอย่างรอบตัวเรา

พี่เอฟพาเฟล ปล่อยเลยๆ


เสนอนิยามใหม่

ปล่อยเลย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง