นิยามที่ดีที่สุด
เปลืองแรงขยี้

เีสียเวลา น่ารำคาญ ไม่มีน้ำยา


แข่งกับมึงน่ะเหรอ เปลืองแรงขยี้ว่ะ