ปลวกทะเล


1

ปลวกที่หายใจด้วยเหงือก คิดว่าตัวเองเป็นนางเงือก นั่นคือ เป็นคนหน้าปลวกที่ทำตัวเหมือนคนสวย

มึงแม่งปลวกทะเลมาก !


เสนอนิยามใหม่

ปลวกทะเล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง