นิยามที่ดีที่สุด
ปลวกทะเล

ปลวกที่หายใจด้วยเหงือก คิดว่าตัวเองเป็นนางเงือก นั่นคือ เป็นคนหน้าปลวกที่ทำตัวเหมือนคนสวย


มึงแม่งปลวกทะเลมาก !