นิยามที่ดีที่สุด
ปลายหมอย

น้อย เล็กน้อย มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอ หรือมีความสำคัญน้อยมากจนไม่จำเป็นต้องใส่ใจ


ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ให้ลูกชิ้นปลายหมอยเว่อ
แปล ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ให้ลูกชิ้นน้อยมาก

เป็นต้น

ปลายหมอย

ไม่บอก


ขนหมอยปลายหมอยได้