ปลายหมอย


4

น้อย เล็กน้อย มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอ หรือมีความสำคัญน้อยมากจนไม่จำเป็นต้องใส่ใจ

ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ให้ลูกชิ้นปลายหมอยเว่อ
แปล ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ให้ลูกชิ้นน้อยมาก

เป็นต้น


1

ไม่บอก

ขนหมอยปลายหมอยได้


เสนอนิยามใหม่

ปลายหมอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง