ปล่อยบอท


2

พาสมุนตัวจิ๋วมาพบปะโลกภายนอกเป็นล้านๆตัว

A กูไปห้องน้ำแปป
B ปล่อยบอทหรอไอสัส!!!


เสนอนิยามใหม่

ปล่อยบอท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง