นิยามที่ดีที่สุด
ปล่อยบอท

พาสมุนตัวจิ๋วมาพบปะโลกภายนอกเป็นล้านๆตัว


A กูไปห้องน้ำแปป
B ปล่อยบอทหรอไอสัส!!!