โป๊ว


0

ควย

แม่มึงโป๊วควยวะ


เสนอนิยามใหม่

โป๊ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง