นิยามที่ดีที่สุด
ปวด8

ปวดอึ - เพราะว่า "ปวด4" แปลว่าปวดฉี่ สองเท่าของฉี่คืออึ เพราะฉะนั้น (ปวด4 x 2) = ปวด8


ปวด8 จนเกือบราดแล้ว

ปวด8

ไม่รุ ไปถามพ่อไป


อิอิ

ปวด8

ปวดเฮด ปวดหัว


ปวด8 ว่ะ