ปวด8


12

ปวดอึ - เพราะว่า "ปวด4" แปลว่าปวดฉี่ สองเท่าของฉี่คืออึ เพราะฉะนั้น (ปวด4 x 2) = ปวด8

ปวด8 จนเกือบราดแล้ว


1

ปวดเฮด ปวดหัว

ปวด8 ว่ะ


1

ไม่รุ ไปถามพ่อไป

อิอิ


เสนอนิยามใหม่

ปวด8
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง