นิยามที่ดีที่สุด
ปวดกระเบา

ปวดหัว


บร๊ะ เจอแบบเน้ ปวดกระเบาเจงงงงง