ปวดกระเบา


1

ปวดหัว

บร๊ะ เจอแบบเน้ ปวดกระเบาเจงงงงง


เสนอนิยามใหม่

ปวดกระเบา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง