นิยามที่ดีที่สุด
แป่ว

ผิดหวัง ผิดคาด
นิยมมากสมัยรายการ แบบว่า…โลกเบี้ยว


สอบตกอีกและ แป่ว!
(เสียง) แป่ววววววว!