คัลท์


6

สิ่งนอกกระแสที่เป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่ม

หนังเรื่องนี้ แม่งคัลท์สัสๆ อะ !


เสนอนิยามใหม่

คัลท์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง