นิยามที่ดีที่สุด
ไคลู่

คู่รักเซ็นเตอร์ประจำวง ฟินไม่ฟินไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ ลู่คงบอบช้ำจากอิฮุนเคะ แล้วมาซบอกจงอินแทน //ระวังโด้ด้วย


จะ..จงอิน...เจ็บจัง...อ่า..แรงอีก...ซี้ดส์...