ไคลู่


7

คู่รักเซ็นเตอร์ประจำวง ฟินไม่ฟินไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ ลู่คงบอบช้ำจากอิฮุนเคะ แล้วมาซบอกจงอินแทน //ระวังโด้ด้วย

จะ..จงอิน...เจ็บจัง...อ่า..แรงอีก...ซี้ดส์...


เสนอนิยามใหม่

ไคลู่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง