นิยามที่ดีที่สุด
คลี่

1.เปิดออก ขยายออก
2.ขี้, ถ่ายอุจจาระ (ใช้เพื่อทำให้ดูสุภาพขึ้น)


ก : "หลบไป กูจะคลี่"
ข : "อะไรของมึง เพิ่งพับไปหยกๆ"
ก : "กูหมายถึงกูจะไปขี้โว้ยยย!!"