คลี่


18

1.เปิดออก ขยายออก
2.ขี้, ถ่ายอุจจาระ (ใช้เพื่อทำให้ดูสุภาพขึ้น)

ก : "หลบไป กูจะคลี่"
ข : "อะไรของมึง เพิ่งพับไปหยกๆ"
ก : "กูหมายถึงกูจะไปขี้โว้ยยย!!"


เสนอนิยามใหม่

คลี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง