นิยามที่ดีที่สุด
ใครอ่ะรวย

เป็นคำถาม เวลาจะยืมตังค์ หรือจะให้คนอื่นจ่ายค่าข้าวค่าของแทนเรา
จริงๆแล้ว มันผวนแล้วได้ออกมาว่า "ควยอะไร"


เฮ้ยๆๆ ใครอ่ะรวย จ่ายแทนกูืีที