คลั่งแล้ว


1

คลั่งแล้ว บ้าไปแล้ว

เหี้ยนั้นคลั่ง แล้ว สัส


เสนอนิยามใหม่

คลั่งแล้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง