นิยามที่ดีที่สุด
คลั่งแล้ว

คลั่งแล้ว บ้าไปแล้ว


เหี้ยนั้นคลั่ง แล้ว สัส