คลิตอริส


3

ความหมายเดียวกับแตด เป็นภาษาอังกฤษ

คลิตอริสเป็นส่วนประกอบของอวัยวะเพศหญิง


เสนอนิยามใหม่

คลิตอริส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง