นิยามที่ดีที่สุด
คลิตอริส

ความหมายเดียวกับแตด เป็นภาษาอังกฤษ


คลิตอริสเป็นส่วนประกอบของอวัยวะเพศหญิง