นิยามที่ดีที่สุด
คุไว

ลองพูดไวๆดู มันก็จะออกเสียงเป็น "ควย" ใช้พิมพ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบแบนคำหยาบในเกมออนไลน์


A: มรึงโกงกู สัส
B: คุไว เหอะ