นิยามที่ดีที่สุด
แคว่ด

ควาย+แร่ด = แคว่ด

สัตว์สองเท้าที่มีความ 11 รด แต่กลับมีสมองเป็นควาย


อีนี่แคว่ด