แคว่ด


3

ควาย+แร่ด = แคว่ด

สัตว์สองเท้าที่มีความ 11 รด แต่กลับมีสมองเป็นควาย

อีนี่แคว่ด


เสนอนิยามใหม่

แคว่ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง