ควญ


1

ควยนั่นแหละ แต่เรียกให้สุภาพ

ควญจริง มึงอะ


เสนอนิยามใหม่

ควญ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง