นิยามที่ดีที่สุด
ควญ

ควยนั่นแหละ แต่เรียกให้สุภาพ


ควญจริง มึงอะ