คำว่า


0

ฟหก

ฟก


เสนอนิยามใหม่

คำว่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง