นิยามที่ดีที่สุด
คิ้ว

กลุ่มของขน มีบริเวณอยู่เหนือลูกตา นอกจากนี้ยังแปลว่าน่ารักอีกด้วย


แคนดี้มูนคิ้วจังเลย