คูไว


1

ลองพูดไวๆดู มันจะกลายเป็น "ควย" พิมพ์เพื่อหลบระบบแบนคำในเกมออนไลน์ บางคนอาจพิมพ์เป็น คุไว แทน

คูไว ไอ้กาก อย่าหนีดิ


เสนอนิยามใหม่

คูไว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง