นิยามที่ดีที่สุด
คูไว

ลองพูดไวๆดู มันจะกลายเป็น "ควย" พิมพ์เพื่อหลบระบบแบนคำในเกมออนไลน์ บางคนอาจพิมพ์เป็น คุไว แทน


คูไว ไอ้กาก อย่าหนีดิ