นิยามที่ดีที่สุด
คริสฮุน

คู่รักปะหลาด ขวางโลก ดูไม่น่ารักกันได้แต่ดันไปรักกันได้ เอ้ะ
คู่รักยานแม่ เอ๋อแดกแพคคู่


อีเงิงแก่กับสาวน้อยชานม