คริสฮุน


1

คู่รักปะหลาด ขวางโลก ดูไม่น่ารักกันได้แต่ดันไปรักกันได้ เอ้ะ
คู่รักยานแม่ เอ๋อแดกแพคคู่

อีเงิงแก่กับสาวน้อยชานม


เสนอนิยามใหม่

คริสฮุน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง