นิยามที่ดีที่สุด
ควยพ่อง

อวัยวะเพศของบิดา ส่วนมากใช่เป็นคำด่าในกลุ่มเพื่อนสนิดเป็นส่วนใหญ่ ผม้ใช่ส่วนใหญ่อาจถูกเข้าใจผิดในเรื่องบางอย่างจึงมักพูดออกไปว่า"ควยพ่อง"


A:มึงชอบพี่คนนั้นใช่ปะ
B:ควยพ่อง!

ควยพ่อง

ควยพ่อมึง


สัดมองหน้า ควยพ่อง