ควยพ่อง


2

ควยพ่อมึง

สัดมองหน้า ควยพ่อง


1

อวัยวะเพศของบิดา ส่วนมากใช่เป็นคำด่าในกลุ่มเพื่อนสนิดเป็นส่วนใหญ่ ผม้ใช่ส่วนใหญ่อาจถูกเข้าใจผิดในเรื่องบางอย่างจึงมักพูดออกไปว่า"ควยพ่อง"

A:มึงชอบพี่คนนั้นใช่ปะ
B:ควยพ่อง!


เสนอนิยามใหม่

ควยพ่อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง