นิยามที่ดีที่สุด
ควย ไม่ชวน

คำอุทานวิเศษ ใช้สำหรับการด่าเชิงเรียกร้องความน่าสงสาร กรณีที่คนอื่นจะไปทำอะไรกันโดยไม่ได้ชวนคนที่พูดคำนี้ออกมาด้วย


A: ป่ะๆไปกินกัน
B: ป่ะๆเก๊าหีว
C: ป่ะๆไปกันเถอะ
Z: ควย ไม่ชวน