ควย ไม่ชวน


1

คำอุทานวิเศษ ใช้สำหรับการด่าเชิงเรียกร้องความน่าสงสาร กรณีที่คนอื่นจะไปทำอะไรกันโดยไม่ได้ชวนคนที่พูดคำนี้ออกมาด้วย

A: ป่ะๆไปกินกัน
B: ป่ะๆเก๊าหีว
C: ป่ะๆไปกันเถอะ
Z: ควย ไม่ชวน


เสนอนิยามใหม่

ควย ไม่ชวน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง