ควยลูวี่มาต่อยกับกูไหม


2

หี

fuck you ลูวี่ควย


เสนอนิยามใหม่

ควยลูวี่มาต่อยกับกูไหม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง