ควยไอเจียง


1

เล็ก ต้องใช้แหนบชักว่าว หมอยเป็นป่าเต็งรัง

เจียงเนื้อควยเล็กเท่าหลอด


เสนอนิยามใหม่

ควยไอเจียง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง