นิยามที่ดีที่สุด
ควยไอเจียง

เล็ก ต้องใช้แหนบชักว่าว หมอยเป็นป่าเต็งรัง


เจียงเนื้อควยเล็กเท่าหลอด