ควอนจียง


1

จียงขี้อวด

จียงน่ารัก


เสนอนิยามใหม่

ควอนจียง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง