นิยามที่ดีที่สุด
ควอนจียง

จียงขี้อวด


จียงน่ารัก