แค่โสด


1

ชื่อเพลงลาวๆของ Soloist ที่ไปก็อปเพลง Ficton ของ Beast เขามาไง

" เพลงแค่โสดมันลาวจังแก "


เสนอนิยามใหม่

แค่โสด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง