แคสเปอร์


1

อ้วน

แคสเปอร์ตุตะ


เสนอนิยามใหม่

แคสเปอร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง