ควยลอก


1

มันลอกออกไง

มึงควยลอก


เสนอนิยามใหม่

ควยลอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง