ควยไร


1

เสือก
ยุ่ง
สาระแน

ควยไรสาส


1

ควยไรโยม

ควยไรโยมมีปัญหาอะไรกับอาตมารึ ?


เสนอนิยามใหม่

ควยไร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง