ควยไนสัส


-1

แม่มึงตายเหี้ย

แม่มึงตายสัสเหี้ย


เสนอนิยามใหม่

ควยไนสัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง