นิยามที่ดีที่สุด
ควยไนสัส

แม่มึงตายเหี้ย


แม่มึงตายสัสเหี้ย