นิยามที่ดีที่สุด
ควยตุ้ด

ตุ้ด ชนิดดหนึ่ง


ว้ายย ควายตุ้ด