ควยตุ้ด


2

ตุ้ด ชนิดดหนึ่ง

ว้ายย ควายตุ้ด


เสนอนิยามใหม่

ควยตุ้ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง