นิยามที่ดีที่สุด
ควยถอก

ควยที่มีบักไงสาสสสส


ไอ้เหี้ยโบ้ทแม่งควยถอกก

ควยถอก

ควยที่หนังหุ้มปลายรูดลงมาจนโผล่ทั้งหัวได้


มึงควยถอกยังวะ?

ยังเลยพี่ หัวโผล่นิดเดียวเอง

ควยถอก

คำด่า หรืออุทาน ใช้ตามความเหมาะสม
มีคำที่สุภาพกว่า ดูที่ "กล้วยทอด"


ก:เฮ้ย ละครเรื่องนี้แม่สุดยอดเลยว่ะ
ข:ไอ้ควยถอก มันโครเหี้ยเลยว่ะ

ควยถอก

ควยน่าอม


เธอๆ ขออมควยถอกได้ไหม