กล้วยทอด


0

คำด่า หรืออุทาน ใช้ตามสถานการณ์ เพี้ยนมาจาก "ควยถอก" ซึ่งเป็นการเพี้ยนเพื่อให้ความหยาบคายลดลง

ก:รู้อะไรมั้ย นายน่ะ เค้กลวย
ข:ไอ้กล้วยทอด


เสนอนิยามใหม่

กล้วยทอด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง