นิยามที่ดีที่สุด
กล้วยทอด

คำด่า หรืออุทาน ใช้ตามสถานการณ์ เพี้ยนมาจาก "ควยถอก" ซึ่งเป็นการเพี้ยนเพื่อให้ความหยาบคายลดลง


ก:รู้อะไรมั้ย นายน่ะ เค้กลวย
ข:ไอ้กล้วยทอด